Oferta

Zakres Usług

Prawo procesowe
- reprezentowanie w sądach, w sprawach z zakresu wykonania zobowiązań umownych, windykacji należności, odszkodowań
- reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych
- reprezentowanie w postępowaniach upadłościowych

Prawo korporacyjne
- pomoc prawna w rejestracji spółek oraz przedstawicielstw
- bieżąca obsługa spółek prawa handlowego
- opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów wewnątrzkorporacyjnych

Prawo umów
- negocjowanie, opracowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym

Prawo nieruchomości
- kompleksowa pomoc prawna w sprawach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości
- sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości
- przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji obrotu nieruchomościami

Prawo autorskie
- kompleksowe usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej
- opracowywanie i dokonywanie zgłoszeń - w Polsce i Unii Europejskiej - w sprawach patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, nadzór nad utrzymywaniem ochrony praw wyłącznych oraz ich monitorowanie, prowadzenie postępowań spornych przed sądami polskimi i Urzędem Patentowym a także przed organami Unii Europejskiej

Prawo finansowe
- pełna obsługa księgowa
- kompleksowa obsługa kadrowo płacowa ZUS,PFRON
- sporządzane sprawozdań do GUS
- intrastat

Współpraca
MULTI-CONNECT sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno w formie indywidualnych zleceń, jak i w ramach stałej obsługi prawnej. Zapraszamy do współpracy. Obsługujemy w językach również: angielskim, rosyjskim, litewskim. Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Po dokonaniu wstępnej analizy potrzeb i oczekiwań Klienta, zostanie przygotowana indywidualna oferta współpracy, dostosowana do wymagań i preferencji Klienta. W oparciu o powyższe kryteria zaproponujemy również elastyczne warunki finansowe współpracy.
Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stosujemy system stawek godzinowych, jak również system wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku sporów sądowych, dodatkowo możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy (success fee). Wybór określonego wariantu cenowego jest uzależniony od charakteru danej sprawy oraz indywidualnie ustalonych z Klientem zasad współpracy.