WIERZYCIEL

 
Imie i Nazwisko  firma:
Adres:
Telefon
Fax
E-mail
   

DŁUŻNIK

 
Imię i Nazwisko firma:
Adres::
Telefon:
Fax:
E-mail:
   
KWOTA WIERZYTELNOSCI  
Kwota gówna:
Data wierzytelnosci:

Rodzaj:

Czy wierzyciel odmówił pisemnie pokrycia naleznosci ?

 

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem. Wypełnienie formularza nie zobowiązuje do podjęcia natychmiastowej decyzji. Wszelkie podawane dane nie są udostępniane osobom trzecim!